บริษัท บ็อกเซนส์ จำกัด (“บริษัทฯ”, “เรา” หรือ “ของเรา”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้ ผู้ใช้สินค้าและบริการของเรา เราทราบดีว่าท่านเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผล และหรือโอนไปยังต่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถือเป็นความลับ ทางบริษัทจะนำข้อมูลที่ท่านแบ่งปันให้กับเรานั้นไปใช้เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการของเราตามความจำเป็นสำหรับท่านเท่านั้น  

Cookies

เรามีการใช้ Cookies และ Session ในเวบไซต์ คุณสามารถปฏิเสธการเก็บข้อมูลได้ทุกเวลาโดยการตั้งค่าใน Browser ของคุณเอง

ลิขสิทธิ์
เราให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องลิขสิทธิ์เป็นสำคัญ เราไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกกรณี ก่อนนำสินค้าเข้ามาขายทางเรามีตรวจสอบลิขสิทธิ์ในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลิขสิทธิ์ในประเทศมีจำนวนมาก หากสินค้าที่นำมาขายไปละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านโดยไม่ตั้งใจ  กรุณาส่งข้อมูลให้กับเราเพื่อดำเนินการต่อไป เรายินดีให้ความร่วมมืออย่างดี

การรับประกัน
หากไม่พอใจในสินค้า ทางเรารับประกันคืนเงินใน 7 วัน