เวทีมวยเกรด A ขนาดมาตรฐานแข่งขัน 7.6 x 7.6 เมตร
ราคา:
230,000 บาท